Hund drepte hund. Eier dømt til å betale erstatning

Portugisisk vannhund ble angrepet av en amerikansk akita, og døde som følge av skadene den ble påført. Retten måtte ta stilling til om eieren av sistnevnte hadde hatt “tilbørlig tilsyn” av egen hund. I motsatt fall ville han være erstatningsansvarlig for det økonomiske tap den døde hundens eier var pådratt.

Etter hundeloven har hundeeiere plikt til å ha en forsvarlig kontroll av hunden. For å pålegges anvar må man altså kunne bebreides for den handling som resulterte i en skade.

Konkret hadde hunden slitt seg løs fra båndet. Retten mente eieren hadde handlingsalternativer som ville ha forhindret skaden (mer slitesterkt halsbånd, bedre tilsyn), og konkluderte med at det forelå uaktsomhet. Hundeeieren ble dømt til å betale en erstatning på om lag kr 62 000, i tillegg til sakskostnader.

Les avgjørelsen her: https://skade.no/wp-content/uploads/2018/02/Sandefjord-tingrett-TSAFO-2017-94468.pdf

 

Tilbake til siste nyheter

 

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

error: Content is protected !!