Soldat fikk erstatning for psykiske skader etter tjenestegjøring i Libanon i 1978-80

Erstatningsvernet for veteraner fra internasjonale operasjoner har de senere årene blitt betydelig styrket. Det er utarbeidet to ulike forskrifter, som gir økte rettigheter ved psykiske lidelser, til dels med lavere dokumentasjons-/beviskrav  enn ellers i erstatningsretten. I tillegg har man nå (fra 2010) rett på erstatning for både skade og sykdom som skyldes tjenestegjøringen, uavhengig av skyld, jfr forsvarsloven § 56.

Mange av de eldre kravene stammer fra tjenestegjøringen i Libanon på slutten av 70-tallet. I dommen fra Eidsivating lagmannsrett uttales bl.a.: “I 1978 i første kontingent, er det allment kjent at det var mange traumatiske episoder de soldatene som da kom ned måtte forholde seg til, og som de ikke hadde trening til” . Staten anførte at det var andre, bakenforliggende, årsaker til soldatens plager, noe retten avviste. I en grundig avgjørelse gikk retten gjennom det man hadde av bevis om situasjon forut, under og etter tjenestegjøringen og konkluderte til slutt med at de psykiske plagene han var påført i sin helhet forårsaket hans arbeidsuførhet.

Les avgjørelsen her

 

 

Tilbake til siste nyheter

 

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

error: Content is protected !!