Soldat fikk erstatning for påført nakkeskade i internasjonale operasjoner

En soldat som hadde deltatt på flere internasjonale operasjoner fikk påvist nakkeprolaps i etterkant av hans siste Afghanistan-opphold (2010-2011).

Staten anførte at nakkeskaden ikke skyldes Afghanistan-oppholdet og fikk støtte av èn av de sakkyndige, nevrolog Einar Kinge – som imidlertid fikk kritikk av retten for å ha anvendt galt beviskrav (s 8 i dommen). Retten gjennomgikk deretter soldatens helsesituasjon før, under og etter det siste oppholdet. Dommerne fant ikke grunnlag for at han, uavhengig av dette, ville utviklet samme skader. Det var ikke nødvendig å ta stilling til om skaden skyldtes konkrete hendelser, kun at den var en følge av påkjenninger i løpet av tjenesten i 2010-2011. Sistnevnte er svært viktig, idet det skiller seg fra den ordinære erstatningsrett, hvor skader må knyttes til spesifikke ulykker.

Staten hevdet for øvrig at soldaten kun ville ha erstatningskrav dersom skaden var en følge av de særlige omstendighetene som preger det å være i en internasjonal operasjon – noe som i så fall ville betydd en vesentlig innskrenkning av soldaters rettigheter. Dette ble kontant avvist av lagmannsretten (på s 9). Det er altså tilstrekkelig for å etablere ansvar at skaden har oppstått som følge av tjenesten som sådan.

Les avgjørelsen her

 

Tilbake til siste nyheter

 

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

error: Content is protected !!