HUSKELISTE VED TINGSKADE

Akkurat som i personskadesakene er det mye som kan gå galt, hva enten man snakker om et erstatnings- eller et forsikringsoppgjør. Krav kan gå helt tapt
på grunn av foreldelse eller bli redusert på grunn av mangelfull dokumentasjon.

 

Hvorfor går det galt i en del tilfeller? Og, er det noe man kan gjøre for å unngå dette?

 

Når disse spørsmålene skal besvares er det viktig å ha følgende utgangspunkt klart: Den som krever erstatning og/eller forsikring må føre bevis for skaden
og dens omfang. Manglende dokumentasjon vil altså gå ut over den som krever oppgjør, ikke skadevolder/forsikringsselskapet.

 

Jussen er beklageligvis ikke alltid rettferdig. Følger man rådene nedenfor vil imidlertid muligheten for medhold øke betraktelig.

HUSKELISTE

 

1.     Send skademelding(er) – selv om skadeomfanget ikke er avklart .

 

a) Til alle relevante forsikringsselskaper
i. ansvarsselskapet, dersom dette finnes
ii. alle andre forsikringsordninger (hus-, innbo -, reiseulykke-, bil- mv)
1) undersøk om du har relevante dekninger:
a) privattegnede
b) kollektive, typisk via egen eller ektefelles arbeidsgiver og/eller fagforening
2.     Ta vare på all relevant dokumentasjon, og sikre bevis så godt det lar seg gjøre. Vær nøyaktig i kommunikasjonen med forsikringsselskapet.
3.     Ring advokat – for å avklare dine rettigheter
Det koster ofte langt mindre enn man tror å få bistand fra advokat. Rettshjelpsforsikring kan benyttes i de fleste tingsrettslige tvister (for privatpersoner) og begrenser derved kostnadene betydelig. Og, det kan koste mye mer å la være!
error: Content is protected !!