Full seier over Norsk Pasientskadeerstatning

Advokat Kjetil Sandnes hos Norman & Co. ANS fikk nylig fullt medhold i Borgarting lagmannsrett, i en viktig pasientskadesak.

Skadelidte hadde fra tidligere av gjennomgått to ryggoperasjoner. Hun var skeptisk til å gjennomgå ytterligere èn, men ble nærmest overtalt av sykehuslegen. Som følge av operasjonen fikk hun en alvorlig skade i høyre ben, hvor hun tidligere ikke hadde hatt plager. Den medisinske risikoen for et slikt utfall var kjent, men svært lav (ca 1 %).

Lagmannsretten konkluderte med at sykehuset ikke hadde utvist “svik” i henhold til pasientskadeloven § 2, 1 ledd, men ga allikevel skadelidte medhold etter unntaksbestemmelsen i samme paragrafs 3 ledd. Skaden var stor og særlig uventet. I tillegg påpekte retten den manglende informasjon skadelidte hadde fått om risikoen, likeledes hennes skepsis til å gjennomføre operasjonen.

Kort tid i forkant hadde Høyesterett, i en annen sak, uttalt at unntaksbestemmelsen har et snevert nedslagsfelt, og at den er en “sikkerhetsventil som skal brukes med forsiktighet”. Dette betyr imidlertid ikke det samme som at den aldri skal brukes, noe lagmannsretten her korrekt la til grunn.

Les dommen her: https://skade.no/wp-content/uploads/2018/02/Borgarting-lagmannsrett-LB-2016-175273.pdf

 

Tilbake til siste nyheter

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

error: Content is protected !!