HVOR MYE ERSTATNING FÅR JEG OM BOLIGEN MIN SKADES?

De aller fleste bolighus har såkalt fullverdiforsikring, det vil si at forsikringsselskapet betaler alle utgifter du måtte ha til reparasjon eller gjenoppføring. Du kan da ofte velge

 

• å få arbeidet utført av en entreprenør forsikringsselskapet velger,
• å velge egen entreprenør etter at en takstmann har taksert skadene, eller
• å reparere skaden selv, etter at reparasjonskostnadene er taksert (normalt blir erstatningen da noe lavere)

 

Noen har såkalt førsterisikoforsikring, det vil si at det er avtalt en maksimal forsikringssum for reparasjon eller gjenoppføring.

 

I noen tilfeller kan du også få erstattet utgifter ved å leie erstatningsbolig om du ikke kan bruke boligen mens den gjenoppbygges. Du bør likevel ikke pådra deg slike utgifter før du har avklart med forsikringsselskapet om det vil dekke utgiftene.

 

 

Hva hvis jeg er uenig med forsikringsselskapet om hva det koster å reparere skaden?
Hvis du er uenig i erstatningen som forsikringsselskapet tilbyr (som ofte er basert på en takst innhentet fra selskapet), kan du enten innhente en egen takstrapport eller kreve såkalt forsikringsskadeskjønn (det vil si at det blir oppnevnt uavhengige takstmenn, men du må da ofte dekke halvparten av utgiftene selv). Skjønnet er bindende for erstatningsoppgjøret.

 

Hvis du er uenig i forsikringsselskapets avgjørelse, kan du også bringe saken inn for Finansklagenemnda eller domstolene.
error: Content is protected !!