ERSTATNING ETTER NABO-, BORETTSLAGS-, OG EIERSEKSJONSLOVEN

Kan jeg kreve erstatning av en nabo som har gjort skade på eiendommen min?
Hvis naboen har skadet eiendommen din ved for eksempel grave- eller byggearbeider på sin eiendom, kan du ha krav på erstatning etter naboloven. I nabosaker gjelder det et objektivt erstatningsansvar, se naboloven § 9, det vil si at den som har påført en annen eiendom unødvendige eller urimelige skader eller ulemper,
skal erstatte naboens økonomiske tap uavhengig av skyld.

 

 

Borettslagsloven og eierseksjonsloven
Hvis du bor i en borettslagsleilighet, kan naboen din bli ansvarlig etter borettslagsloven for skade som er påført leiligheten din på grunn av manglende vedlikehold. Hvis for eksempel en beboer har engasjert en entreprenør for å rehabilitere leiligheten og dette fører til skader på en nabos leilighet, kan naboen i utgangspunktet rette et erstatningskrav direkte mot entreprenøren, se burettslagslova § 5-13. Tilsvarende erstatningsregler finnes i eierseksjonsloven § 34.
error: Content is protected !!