HVA SKJER OM DYRET MITT BLIR SKADET?

Hvis du eier et dyr som blir skadet av et annet dyr eller person, blir det fort spørsmål om hvem som skal erstatte utgifter til eventuell behandling av dyret. I rettslig sammenheng er dyr å anse som «ting».

 

Hvem har ansvaret for skade som dyret får?
Hvis en person skader dyret ditt, er utgangspunktet at vedkommende har ansvar for skaden. Dette gjelder likevel ikke om personen handlet i nødverge. Det regnes for eksempel som nødverge hvis personen har sparket bort hunden fordi den har vært aggressiv og angrepet ham (se hundeloven § 14 (3)(a). I ytterste konsekvens kan personen også ha rett til å avlive hunden.

 

Hvis et annet dyr skader dyret ditt, vil eieren av dyret ha ansvaret for skaden (se skadeserstatningsloven § 1-5). Hvis et et eierløst vilt dyr skader dyret ditt, får du ingen erstatning med mindre du har forsikret dyret ditt gjennom et forsikringsselskap. For hunder og ville dyr i fangenskap har eieren et objektivt ansvar.

 

Det gjelder et unntak fra dette når en hund gjør skade på en annen hund. I et slikt tilfelle må eieren ha vært uaktsom for å bli ansvarlig.

 

Hvis dyret ditt har skadet seg uten at det er mulig å si hvordan det har skadet seg, eller hvem som har skadet det, får du ingen erstatning med mindre du har forsikret dyret hos et forsikringsselskap.

 

Se mer om når dyr gjør skade på person.

 

 

Hva kan jeg kreve av erstatning?
Et typisk eksempel på en utgift ved skadet dyr er regningen for veterinærbehandling. Utgangspunktet i erstatningsretten er at du skal bli stilt som om skaden ikke har skjedd (se skadeserstatningsloven § 4-1).

 

Blir dyret ditt skadet, har du altså som regel krav på å få erstattet utgifter for veterinærbehandling av den som har skadet dyret.

 

Hvis dyret er forsikret, vil forsikringsselskapet kunne dekke hele eller deler av utgiftene til veterinærbehandling. Det er derfor viktig at du husker på å be om spesifiserte kvitteringer fra veterinæren og melde fra til forsikringsselskapet om skaden.

 

Noen ganger vil dyret ha en særlig stor verdi, for eksempel fordi det blir brukt i avl eller konkurranser. I slike tilfeller vil du kunne få et inntektstap. Etter alminnelig erstatningsrett kan du kreve at den som har skadet dyret, erstatter inntektstapet ditt.

 

Hvis situasjonen er slik at du kan identifisere den som ansvaret for skaden (personen som selv har skadet dyret ditt, eller eieren av dyret som har skadet ditt), men du likevel har forsikret dyret, kreves det en større grad av skyld dersom du skal kunne kreve erstatningen direkte fra den som er ansvarlig (se skadeserstatningsloven § 4-2). Du må altså normalt utnytte forsikringsdekningen.

 

 

Hva hvis dyret mitt må avlives?
Dersom dyret ditt blir så hardt skadet at det må avlives, vil du kunne kreve erstattet utgiften ved å avlive dyret. De fleste forsikringsselskaper som tilbyr dyreforsikring, har også egne forsikringer som sikrer at du får penger til å kjøpe et nytt dyr.

 

Hvis dyret som må avlives, har en særskilt stor verdi, for eksempel fordi det blir brukt i avl eller konkurranser, kan du i tillegg kreve at den som har skadet dyret, erstatter eventuelle inntektstap du har.
error: Content is protected !!