HVA DEKKER REISEFORSIKRINGEN MIN?

Dersom du er ute og reiser eller skal reise, kan det skje ulike hendelser som gjør at du ikke får dratt, må avbryte ferien eller mister bagasjen. I slike tilfeller er det viktig om du er dekket under en reiseforsikring. De ulike reiseforsikringene dekker ulike ting, og hva du har rett på, fremgår av forsikringsvilkårene. Nedenfor følger noen generelle trekk om reiseforsikring.

 

 

Hva har jeg rett på om jeg mister eller skader bagasjen min?
Tapt eller skadet reisegods og/eller bagasje blir dekket inntil en viss sum, ofte rundt 30 000 kroner per person. Det er imidlertid viktig å merke seg at det også ofte er begrensninger per gjenstand, gjerne på rundt 15 000 kroner. Har du for eksempel blir frastjålet en meget dyr klokke, vil den ikke bli dekket fullt ut. Om du blir frastjålet kontanter, er erstatningssummen ofte begrenset til rundt 3 000 kroner.

 

 

Hva har jeg rett på om jeg blir syk eller havner på sykehus?
Om du blir syk på reisen, dekker de aller fleste reiseforsikringer dette fullt ut. Det kan fort bli dyrt å havne på sykehuset og få behandling i utlandet, særlig utenfor EØS hvor det europeiske helsekortet ikke gjelder.

 

Dersom det skjer en ulykke som gjør at du får en varig medisinsk invaliditet, er det mer begrenset hva du får dekket. Ofte er forsikringssummen 200 000 kroner ved 100 % medisinsk invaliditet. Om du (eller noen av dine nærstående) blir akutt syk og blir nødt til å avbryte reisen og dra hjem, dekker reiseforsikringen hjemtransporten.

 

 

Hva skjer om jeg skader andre?
Dersom du skulle havne i en situasjon der du selv blir ansvarlig for skade på andre, inneholder reiseforsikringen ofte en ansvarsforsikring. Forsikringsselskapet tar da på seg ansvaret for å betale erstatning for skade du som privatperson har påført noen eller noe.

 

 

Hva dekker reiseforsikringen min ikke?
Det er mange ting som ikke dekkes av reiseforsikringen. Nedenfor følger noen eksempler.

 

• Reiseforsikringen dekker ikke skader og/eller ulykker som skjer i forbindelse med risikosport, som fjellklatring, fallskjermhopp eller sportsdykking.
• Reiseforsikringen dekker heller ikke sykehusopphold eller legebesøk i forbindelse med kjent eller eksisterende sykdom. Det er bare akutte
eller akutt forverring av sykdom som dekkes. Forsikringen dekker heller ikke utgifter til kosmetiske operasjoner eller svangerskapskontroller.
• Den private reiseforsikringen dekker ikke hendelser som skjer i forbindelse med arbeidsreise hvor arbeidsgiveren din har betalt reisen.

 

 

Hvor og når er jeg dekket?
Reiseforsikringen dekker som regel ikke reise til og fra jobb, skole og studiested, men også dette varierer fra forsikring til forsikring. I de fleste tilfeller vil du heller ikke få erstatning for tyveri som skjer på arbeidsplassen eller studiestedet.

 

Mange reiseforsikringer gjelder heller ikke i alle land. Reise til risikoområder – land hvor det er stor fare for terror, krig eller opprør – blir ofte ikke dekket med mindre du har egen forsikring for dette. I tillegg vil reiseforsikringen ikke gjelde i land som Utenriksdepartementet har utstedt reiseråd om.

 

De fleste reiseforsikringer gjelder bare over et visst antall dager. Normalen er 45 dager. Dersom du er på reise lenger enn dette, må du tegne en tilleggsforsikring. Dette er viktig å huske på hvis du for eksempel skal være utvekslingsstudent.

 

 

Har jeg forsikring gjennom kredittkortet?
Dersom minst 50 % av transportkostnadene er betalt med et kredittkort, gir flere kredittkortselskaper gratis reise- og avbestillingsforsikring. Denne forsikringen er ofte ikke like omfattende som en helårsreiseforsikring og gjelder bare for den aktuelle reisen.
error: Content is protected !!