HVILKE RETTIGHETER HAR JEG HVIS HUSET MITT SKADES?

Hvis noen har skadet eiendommen din – for eksempel på grunn av vannlekkasje eller byggearbeider hos naboen – vil du kunne kreve erstatning
etter ulike regler. Dette kan være tilfellet om skaden har skjedd uaktsomt, for eksempel at noen har bygget i strid med faglige retningslinjer eller forskrifter.
Les mer om alminnelige erstatningsvilkår her.

 

Bygningsforsikring
De fleste har tegnet bygningsforsikring for huset sitt. I slike tilfeller vil forsikringsvilkårene bestemme hva du kan kreve erstatning for.
Forsikringsavtaler er regulert gjennom forsikringsavtaleloven. Etter forsikringsavtaleloven må du melde skaden til forsikringsselskapet så snart skaden oppdages. Melder du ikke skaden innen etter år etter at du ble kjent med skaden, mister du retten til å kreve erstatning (se forsikringsavtaleloven § 8-5).

 

Byggesak i praksis
I 2017 vant advokat Kjell Inge Ambjørndalen en sak i Asker og Bærum tingrett for noen boligeiere som hadde fått skader på rekkehuset sitt. Et lite firma hadde fått
i oppdrag å skifte gulv i et rekkehus, men tok ved et uhell bort en del av husets bærende konstruksjoner, slik at det fikk betydelige skader. Avgjørelsen finnes her (LENKE TIL VEDLAGTE DOM). Saken ble anket av forsikringsselskapet, men partene inngikk forlik før saken ble behandlet i lagmannsretten.
error: Content is protected !!