Advokatfirmaet Norman & Co vant frem i lagmannsretten mot Pasientskadenemnda

I januar 2013 fikk NN innoperert en kunstig hjerteklaff, etter å ha fått en infeksjon i hjertet. Operasjonen gikk fint, men legene glemte å sjekke tannstatus (om det var hull i tennene). Dette er standard prosedyre, ettersom slike hull vil være en inngangsport for nye bakterier. I juli samme år måtte skadelidte reopereres, da med innsettelse av en ny, mekanisk, hjerteklaff, samt pacemaker. NPE aksepterte at dette skyldtes en feil fra sykehuset og at de hadde et økonomisk ansvar for det tap dette medførte.

NPE og deretter klageorganet, Pasientskadenemnda, hevdet imidlertid at de betydelige psykiske plagene NN utviklet (frykt for å dø, for å ikke kunne stille opp for sin familie mv) ikke skyldtes vurderingssvikten fra legene, men at de hadde andre årsaker. Etter en konkret vurdering ga Agder lagmannsrett dem ikke medhold. Viktigst i avgjørelsen er at retten foretok en helhetlig vurdering, hvor symptombildet og symptomutviklingen ble gjennomgått. I særlig grad pekte retten på at det ikke var psykiske plager i forkant og at kjernen i symptombildet var uforandret gjennom hele forløpet

Les avgjørelsen her: https://skade.no/wp-content/uploads/2019/07/Agder-lagmannsrett-26.6.19.pdf

 

Tilbake til siste nyheter

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

error: Content is protected !!