Advokatfirmaet Norman & Co. vant frem i bilansvarssak, mot Sparebank1 Skadeforsikring

På vei til et kurs gikk skadelidte litt for raskt inn i bilen, en Toyota Landcruiser. Han skled på stigetrinnet, fikk en vridning og voldsomme ryggsmerter. Han klarte ikke å kjøre bilen på egen hånd, ringte 113, og ble deretter hentet av ambulanse.

Iht bilansvarslova vil en slik hendelse være å betrakte som en bilulykke – fordi stigetrinnet var en vesentlig del av årsaksbildet. Forsikringsselskapet mente imidlertid at skadelidte ikke hadde sklidd, men i stedet satt seg inn i bilen på normalt vil (i så fall falt hendelsen ikke inn under loven). De hevdet altså at han ikke fortalte sannheten om hva som hadde skjedd.

Tingretten fattet lit til skadelidtes forklaring, støttet av den underliggende dokumentasjon. Forsikringsselskapets ordlydsforståelse nådde ikke frem. Ett eksempel: I lydutskriften fra oppringningen til AMK-sentralen sa skadelidte følgende: “Jeg skled så steikje gale ut”.  Om selskapets fortolkning sa retten følgende:  “Å forstå den siste setningen som en beskrivelse av en skiveutglidning, mener retten er noe søkt med tanke på situasjonen NN var i”.

Les avgjørelsen her: https://skade.no/wp-content/uploads/2018/09/Oslo-tingrett-6.9.18.pdf

 

 

 

 

 

Tilbake til siste nyheter

 

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

error: Content is protected !!